Donate ủng hộ chúng mình

Donate là cách tốt nhất để ủng hộ và duy trì nhóm dịch. Các bạn có thể donate qua các phương thức sau:

Cám ơn các bạn!