Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên

Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mộc Tô Lí + Phòng Làm Việc Lư Lãng Thảo
Nhóm dịch: Hello Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/11/2022
Tổng lượt xem: 772
Thể loại:

Giới thiệu truyện Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên: Tà quỷ ngàn vạn năm ở thế gian, chiếm lấy một nửa thành Từ Dạ. Thậm chí nửa còn lại, đều chết dưới tay của Thiên Túc Thượng Tiên Tiêu Phục Huyên ở phía Bắc thành Thương Lãng. Chỉ còn một vị ma đầu bị giam giữ hai mươi lăm năm, vậy mà vẫn còn sống. Chính là thành chủ của Từ Dạ - Ô Hàng Tuyết. Mời các bạn đón xem Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên được cập nhật sớm nhất tại Hello Truyện.