Dành Cho Tình Yêu Đã Mất Của Tôi

Dành Cho Tình Yêu Đã Mất Của Tôi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Kim Seon Yoo
Nhóm dịch: Hello Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 03/07/2022
Tổng lượt xem: 11.8K
Thể loại:

Giới Thiệu truyện Dành Cho Tình Yêu Đã Mất Của Tôi: “Tôi cứu sống người tôi yêu nhất!” Caelus, nhân vật được yêu thích nhất trong tiểu thuyết của tôi, Hétia, nhân vật vô danh mà tôi xuyên không vào tiểu thuyết đã trực quan hóa các nhân vật chính, bao gồm cả cái kết của tác phẩm. sau khi kết thúc, tôi dự đoán rằng mình sẽ quay về hiện thực nhưng mọi thứ đã tan vỡ. cái chết của nhân vật yêu thích nhất Caelus đã diễn ra ngay sau khi tiểu thuyết kết thúc! Nếu vậy thì lần này tôi sẽ bảo vệ người mình yêu nhất! Nếu cho tôi thêm cơ một cơ hội nữa, tôi sẽ cứu sống người ấy!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:32 18/12/2022.
Chương
210
146
2121
1992
2571
223
193
2031
228
208
218
231
254
256
232
261
273
2741
266
278
299
287
2951
289
316
315
4691
4221
438
454
424
411
400
427
450
447
462
6016

Truyện liên quan