[LyzerX (Yugi)] Setsu - Jujutsu Kaisen dj

[LyzerX (Yugi)] Setsu - Jujutsu Kaisen dj

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Nông Trại Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 24/08/2022
Tổng lượt xem: 126
Thể loại:

Một bộ oneshot về Megumi x Sukuna.